Poszukujesz idealnej nieruchomości? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertDziałki Na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Warka, Winiary

1 155 000 | 16801 m2
nr oferty: 142/MST/DZS

Na sprzedaż nieruchomości gruntowa (nr. 1068, 1089, 1111) znajdująca się w Warce osiedle Winiary przy ul. Turystycznej 32 o łącznej powierzchni 16 801 m2 o wymiarach ok. 60 m x 370 m. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 5 budynkami gospodarczymi. Wszystkie budynki znajdują się w złym stanie technicznym. Działki położone są obok siebie, jednak pomiędzy nimi przebiegają drogi publiczne. nr. 1068 o powierzchni 6790 m2 Klasoużytek: RIIIa 4984 m2 B 1088 m2 Br-RIIIa 258 m2 LzVI 460 m2 nr. 1089 o powierzchni 7604 m2 Klasoużytek: ŁIV 4437 m2 LzVI 3167 m2 nr. 1111 o powierzchni 2407 m2 Klasuożytek: LzV 2112 m2 LzIV 295 m2 Przeznaczenie w dokumentach planistycznych: Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadki, zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium nr. IV/18/18 nieruchomości położone są na obszarze: Działka nr. 1068 - MNU - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług Obszar o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług; na terenie miasta Warka oraz wsi Nowa Wieś również w formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nr. 1089 i 1111 - PS - tereny łąk i pastwisk Obszar o dominacji funkcji rolniczej - łąk i pastwisk. Funkcje dopuszczalne: obiekty i urządzenia służące retencjonowaniu wód, prowadzenie upraw roślin energetycznych, tereny infrastruktury technicznej. Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga: 1) ograniczenia działalności rolniczej do utrzymania terenów jako trwałych użytków zielonych; 2) zachowania istniejących zadrzewień nadwodnych i roślinności łęgowej, ochronę skarp i brzegów koryt cieków oraz zbiorników wodnych, a także utrzymanie ekosystemów. Media dostępne: energia, woda, kanalizacja, gaz *Zdjęcia z drona nie wskazują dokładnych granic nieruchomości, a jedynie przybliżoną lokalizację. Zapraszamy na prezentację. Więcej informacji pod numerem telefonu 737 490 542 lub 737 490 485 www.miasto-nieruchomosci.pl

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Grodzisko, Grodzisko

329 000 | 3890 m2
nr oferty: 139/MST/DZS

Działka w malowniczej lokalizacji bezpośrednio nad stawem. Przedmiot oferty. Powierzchnia działki 3890 m2, wymiary około 30m x 129m. Na całość sprzedawanaego terenu składają się 2 działki: nr 543/4 o powierzchni 1345 m2 - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczenie jako: 2MN,LS tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z terenami zieleni. nr 543/5 o powierzchni 2545 m2 - oznaczenie RP - tereny rolne. Media (kanalizacja, prąd) w drodze od ul. Strażackiej Droga dojazdowa od ul. Strażackiej oraz projektowanej ul. Jana Pawła II. Lokalizacja nieruchomości Grodzisko, ul. Strażacka (15 km od Częstochowy). Przedmiotowa nieruchomość położona jest nad stawem - łowisko karpiowe w otoczeniu zróżnicowanych terenów zielonych. Dookoła występuje zabudowa jednorodzinna (nowoczesne osiedle domów), tereny zielone częściowo zalesione. W sąsiedztwie restauracja, wędzarnia i smażalnia ryb. Prestiżowa lokalizacja w odległości 16 km od Centrum Częstochowy, 3 km do Wręczycy Wielkiej, 5 km do Kłobucka. Bliskość DK 43 i autostrady A1 pozwala na szybki wyjazd w dowolnym kierunku. W Grodzisku znajduje się szkoła podstawowa - klasy 1-3 oraz przedszole. 3 km - szkoła podstawowa w Wręczycy Wielkiej 5 km - liceum oraz inne szkoły średnie w Kłobucku. Szpital w odległości 5 km w Kłobucku. Lokalne sklepy oraz market spożywczy w pobliżu. Zapraszamy na prezentację. Więcej informacji pod numerem telefonu 737 490 485 lub 737 490 542 www.miasto-nieruchomosci.pl

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Droniowice, Droniowice

1 009 755 | 67317 m2
nr oferty: 83/MST/OGS

Działka inwestycyjna - Droniowice, woj. Śląskie Film przedstawiający ofertę na stronie www.miasto-nieruchomosci.pl lub pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Nw436vw4by4 Przedmiot oferty Nieruchomość niezabudowana, wolna od hipotek, o powierzchni 6.7317 ha, oznaczenie jako 46UZ/UT i 4-R Obszar 46UZ/UT obejmuje tereny usług zdrowia, opieki społecznej i rekreacji, a 4-R oznacza tereny rolnicze (łąki, pastwiska, grunty orne, sady). Na wniosek właściciela nieruchomości uznano teren jako właściwy pod lokalizację ośrodka rehabilitacyjnego dla osób starszych, domu opieki społecznej, agroturystyki i hipoterapii. Dwa boki części głównej, kwadratowej przylegają do lasu na całej swej długości. Pozostałe boki otwierają działkę na pola z widokiem zabudowań na horyzoncie. Lokalizacja nieruchomości Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Droniowice położonej w województwie śląskim, powiat lubliniecki, gmina Kochanowice. Położenie działek jest atrakcyjne przyrodniczo, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Park Krajobrazowy obejmuje 50 ha na terenie Lasów Lublinieckich. Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu. Dominują w parku siedliska lasów mieszanych. Na terenie parku znajdują się 54 zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej, w tym 10 buków 100-300-letnich o obwodzie pnia 300-500 cm oraz starodrzewia dębów. Bogactwem parku jest również fauna. Odległości oferowanej nieruchomości - współrzędne 50.704620, 18.793808 - do miast są następujące: Lubliniec - 10 km, Koszęcin - 9 km, Częstochowa - 35 km. Dojazd do nieruchomości drogą polną, utwardzoną. Działka nieuzbrojona, odległość do przyłącza energii elektrycznej - 1 km. Dodatkowe informacje Uzasadnieniem wnioskowania właściciela o przeznaczenia tej nieruchomości pod lokalizację ośrodka rehabilitacyjnego dla osób starszych, domu opieki społecznej, agroturystyki i hipoterapii jest: - zwarty teren o dużych walorach przyrodniczych, - bliskie sąsiedztwo oddziału Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej (zespół pałacowo-parkowy Kochcice - odległość 10 km), - znajomość usług opieki nad starszymi osobami przez właściciela działki, - coraz większe zainteresowanie korzystaniem z usług dot. zdrowia i opieki przez Niemców dla siebie i swoich rodziców; zaprzyjaźnionym miastem z Kochanowicami jest Schöllkrippen z Bawarii. Walory tej nieruchomości można też wykorzystać na rekreację, hipoterapię, jednym słowem - wszystko, co wiąże się z odpoczynkiem, w tym czynnym - wycieczki konne, rowerowe lub spacery. Więcej informacji pod numerem telefonu 737 490 485 lub 737 490 542 www.miasto-nieruchomosci.pl